سبدخرید

محصولات پرطرفدار

تقویم آموزشی

دوره های آنلاین عمومی کانون

7 دی · kanoonte · No Comments

تقویم آموزشی کانون

کودک و نوجوان

سطح دورهدوره آموزشیمدت دورهمدرسشهریه آنلاین عمومی (تومان)شهریه آنلاین خصوصی (تومان)
اولکار با ابزارهای دیجیتال10ساعتمهندس فروغ کشکولی200000450000
دومکار با ابزارهای دیجیتال10ساعتمهندس فروغ کشکولی200000450000
سومکار با ابزارهای دیجیتال10ساعتمهندس فروغ کشکولی200000450000
اولاسکرچ جونیور5ساعتمهندس آزاده سلیمانی---------450000
دوماسکرچ جونیور5ساعتمهندس آزاده سلیمانی---------450000
اولاسکرچ10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان200000450000
دومپروژه اسکرچ10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان200000450000
سومپروژه اسکرچ10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان200000450000
چهارماسکرچ تکمیلی10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان250000450000
اولبرنامه نویسی ام بلاک10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
دومبرنامه نویسی ام بلاک10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
سومبرنامه نویسی ام بلاک10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
چهارمبرنامه نویسی ام بلاک تکمیلی10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
اولبرنامه نویسی آردینو 10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
دومبرنامه نویسی آردینو 10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
سومبرنامه نویسی آردینو 10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
چهارمبرنامه نویسی آردینو تکمیلی10ساعتمهندس محمدرضا وثوقی300000550000
اولمبانی رباتیک کودک10 ساعتمهندس مهشیداسماعیلیان300000500000
دومرباتیک نوجوان10 ساعتمهندس مهشیداسماعیلیان300000500000
سومرباتیک نوجوان10 ساعتمهندس مهشیداسماعیلیان300000500000
چهارمرباتیک نوجوان10 ساعتمهندس مهشیداسماعیلیان300000500000
اولفتوشاپ کودک10 ساعتخانم نیلوفر مسچی200000450000
دومفتوشاپ کودک10 ساعتخانم نیلوفر مسچی200000450000
سومفتوشاپ پیشرفته10 ساعتخانم نیلوفر مسچی250000450000
چهارم فتوشاپ پیشرفته10 ساعتخانم نیلوفر مسچی250000450000
پنجمفتوشاپ پیشرفته10 ساعتخانم نیلوفر مسچی250000450000
اولالکترونیک نوجوان10ساعتمهندس فرهام حبیبی450000550000
دومالکترونیک نوجوان10ساعتمهندس فرهام حبیبی450000550000
سومالکترونیک نوجوان10ساعتمهندس فرهام حبیبی450000550000
اولکارگاه امنیت کودکان4ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان50000100000
دومکارگاه امنیت نوجوانان8ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان100000200000

جوانان

سطح دورهدوره آموزشیمدت دورهمدرسشهریه(تومان)
یکICDL1
20ساعتمهندس آزاده سلیمانی400000
دوICDL2
20ساعتمهندس آزاده سلیمانی400000
یکطراحی سایت بدون کدنویسی وردپرس16ساعتمهندس سامان یگانه800000
دوطراحی سایت بدون کدنویسی وردپرس تکمیلی14ساعتمهندس سامان یگانه700000
یکبرنامه نویسی اندروید
16ساعتمهندس ندا ساجدی800000
دوبرنامه نویسی اندروید
تکمیلی
14ساعتمهندس ندا ساجدی700000
یکبرنامه نویسی پایتون1
16ساعتمهندس ندا ساجدی800000
دوبرنامه نویسی پایتون تکمیلی
14ساعتمهندس ندا ساجدی700000
یکبازی سازی (گیم میکر)1
16ساعتمهندس ندا ساجدی450000
دوبازی سازی (گیم میکر)1
14ساعتمهندس ندا ساجدی350000
یکرباتیک پیشرفته1
10ساعتمهندس فرهام حبیبی300000
دورباتیک پیشرفته210ساعتمهندس فرهام حبیبی300000
یکهکر قانونمند1
10 ساعتمهندس محمد رضا وثوقی350000
دومهکر قانونمند2
10 ساعتمهندس محمد رضا وثوقی350000
یکطراحی جواهرات با ماتریکس 110 ساعتمهندس مهدی شیخ رضایی700000
دوطراحی جواهرات با ماتریکس210 ساعتمهندس مهدی شیخ رضایی700000
سهطراحی جواهرات با ماتریکس تکمیلی10ساعتمهندس مهدی شیخ رضایی700000
یکبرنامه نویسی جاوا1
16ساعتمهندس محمد رضا وثوقی800000
دوبرنامه نویسی جاوا1
14ساعتمهندس محمد رضا وثوقی700000
یکفتوشاپ12ساعتمهندس نیلوفر مسچی300000
دوفتوشاپ تکمیلی12ساعتمهندس نیلوفر مسچی300000
یکموشن گرافیک1
10ساعتمهندس نیلوفر مسچی400000
دوموشن گرافیک210ساعتمهندس نیلوفر مسچی400000
یکآموزش الکترونیک20 ساعتمهندس فرهام حبیبی800000
دوبرنامه نویسی iot20 ساعتمهندس فرهام حبیبی1800000
کد دورهدوره آموزشیمدت دورهمدرس شهریه
(تومان)
ثبت نام
990047کارگاه اینترنت امن 20ساعتمهندس فرهام حبیبی400000رزرو دوره

تربیت مربی

کد کلاسسطح دورهدوره آموزشیمدت دورهمدرسشهریه(تومان) ثبت نام
990048اول تربیت مربی E-Kids10ساعتمهندس آزاده سلیمانی250000رزرو دوره
990049دومتربیت مربیE-Kids10ساعتمهندس آزاده سلیمانی250000 رزرو دوره
990050سومتربیت مربیE-Kids10ساعتمهندس آزاده سلیمانی250000 رزرو دوره
990051اولتربیت مربی اسکرچ جونیور10ساعتمهندس آزاده سلیمانی250000 رزرو دوره
990052دومتربیت مربی اسکرچ جونیور10ساعتمهندس آزاده سلیمانی250000 رزرو دوره
990053اولتربیت مربی اسکرچ10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان300000 رزرو دوره
990054دومتربیت مربی پروژه اسکرچ10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان300000 رزرو دوره
990055سومتربیت مربی پروژه اسکرچ10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان300000 رزرو دوره
990056چهارمتربیت مربی اسکرچ تکمیلی10ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان300000 رزرو دوره
990057اولمربی برنامه نویسی ام بلاک20ساعتمهندس مهشیداسماعیلیان800000 رزرو دوره
990058دوممربیبرنامه نویسی ام بلاک تکمیلی20ساعتمهندس مهشیداسماعیلیان800000 رزرو دوره
990059اولمربیبرنامه نویسی آردینو 20ساعتمهندس فروغ کشکولی800000 رزرو دوره
990060دوممربی برنامه نویسی آردینو تکمیلی20ساعتمهندس فروغ کشکولی800000 رزرو دوره
990061اولمربی رباتیک کودک20 ساعتمهندس مهشیداسماعیلیان800000 رزرو دوره
990062دوممربی رباتیک نوجوان20 ساعتمهندس فرهام حبیبی800000 رزرو دوره
990063اولمربی فتوشاپ کودک10 ساعتمهندس آزاده سلیمانی300000 رزرو دوره
990064دوممربی فتوشاپ نوجوان10 ساعتمهندس مهدیس اسماعیلیان300000 رزرو دوره
990065اولمربی الکترونیک نوجوان14ساعتمهندس فروغ کشکولی450000 رزرو دوره
990066دوممربی الکترونیک نوجوان14ساعتمهندس فروغ کشکولی450000 رزرو دوره
9900670مربی کارگاه اینترنت امن10ساعتمهندس فرهام حبیبی400000رزرو دوره
9900680کارگاه پداگوژی
(مربیگری)
24 ساعتمهندس زهره رشاد550000رزرو دوره
9900690کارگاه اصول و فنون مذاکره10 ساعتمهندس زهره رشاد450000رزرو دوره
9900700کارگاه تعامل با کودک10 ساعتمهندس الطافی450000رزرو دوره

کانون فناوری کودک و نوجوان

اولین مجری دوره های فناوری برای کودکان و نوجوانان با رویکرد مهارت و کار آفرینی با مشارکت دانشکده پست و مخابرات به صورت ترمیک شماره های تماس : 02144692919 - 02144692911 - 02144726465- 02144726474 09124892965- 09220127993
logo-samandehi

شرکت طرح پردازان شمیم صبح

کانون فناوری کودک و نوجوان

تماس با ما