سبدخرید

محصولات پرطرفدار

کانون فناوری کودک و نوجوان

برگزاری دوره های فناوری برای کودک و نوجوان

کانون فناوری کودک و نوجوان

معرفی کانون

پیشرفت سریع فناوری های نوین درعصرارتباطات منجربه تغییراتی اساسی درروش های یادگیری شده است. از آنجا که کودکان ساختار اصلی آینده هر جامعه ای می باشند برای توانمند شدن و همگامی با تکنولوژی های روز دنیا نیازمند آموزش های لازم دراین حوزه می باشند.

کودکان دراکثرنقاط جهان آموزش کامپیوترومهارت های پایه ای راازمقاطع پیش ازدبستان آغازکرده و با ورود به مدرسه وقرارگرفتن درمحیط آموزشی می توانند آمادگی لازم برای ورود به دنیای تکنولوژِیک ومهارتی امروزه رافراگیرند. تاثیراین روند آموزشی میتواند درتحصیلات دوران دبیرستان وحتی دانشگاه به عنوان مهارتی کارآفرین مورد توجه واقع گردد.

قابلیت یادگیری کودکان بسیاربیش ازبزرگسالان است ، لذا بدیهی است که روند آموزش کودکان و بزرگسالان یکسان نبوده و طراحی متفاوتی دارد. ازطرفی استفاده از ترفندهایی برای ایجاد تمرکزو علاقه درکودکان امری تخصصی و حائز اهمیت است. ازاین روآشنایی با روانشناسی کودک بای مربیان کودک اهمیت زیادی دارد تا بتوان شبکه های یادگیری درکودکان را هدفمند نموده و مهارت های کودکی را سریع تر و عمیق تر اموزش داد. لذا مربی های آموزش دیده در زمینه کودک می توانند با ابزارهایی کودکانه، ذهن کودک را برای آموزش کامپیوترآماده نمایند.

از طرفی آموزش مهارت های “اینترنت امن” درکنار کاربری این ابزارمجازی میتواند تهدیدهای این فضا رابرای کودکان ومربیان به فرصت های مهارتی تبدیل نماید.

تجربه چندین ساله برگزاری کلاس های آموزشی کودکان و نوجوانان و از طرفی برگزاری دوره هایی مبنی برتربیت مربیان دراین خصوص در”کانون فناوری کودک و نوجوان” با رویکرد “حل مساله” و برگزاری کارگاههایی مبنی بر” اینترنت امن” نشان داده است که چنانچه درفعالیت های آموزش کامپیوتربه کودکان ازروش های هدفمنداستفاده شود آنان به سرعت مجذوب مهارتهای کارآفرینی خواهند شد ودرزمانی کوتاه میتوانند اصول اولیه کاربا کامپیوتررا فراگیرند.

کانون فناوری کودک و نوجوان

اولین مجری دوره های فناوری برای کودکان و نوجوانان با رویکرد مهارت و کار آفرینی با مشارکت دانشکده پست و مخابرات به صورت ترمیک شماره های تماس : 02144692919 - 02144692911 - 02144726465- 02144726474 09124892965- 09220127993
logo-samandehi

شرکت طرح پردازان شمیم صبح

کانون فناوری کودک و نوجوان

تماس با ما